Vrouwen in Tech? De code moet wel kloppen he!

Bonus aflevering: Clusity x Changelab

Een inclusieve werkomgeving, wat verandert er? 

Ellen Geens verwelkomt Rein Meirte en Elke Kramer van Clusity. Een bedrijf dat zich inzet op de instroom, doorstroom en het potentieel van vrouwen in technologie. 

Ellen, Rein en Elke hebben het dan ook over het inrichten van een inclusieve werkomgeving. De voordelen maar ook de verandering die ermee gepaard gaat. Wat kan je als organisatie doen om daar op in te zetten en hoe begin je eraan? 

1. Waarom? 

Met verschillende kijkers op 1 probleem

“Als de tech van de toekomst wordt gebouwd door een niet zo diverse groep, vrezen we dat daar ook een niet zo divers wereldbeeld uit voortkomt”, vertelt Rein. En dat zijn dingen die we vandaag soms tegenkomen. Denk maar aan de Fitbit, waar men vergat de menstruatiecyclus op te nemen naast de tracking van bloeddruk, tempratuur, slaapritme enzovoort. Wanneer de tech oplossing gebouwd wordt door mensen met eenzelfde kijk, in dit geval mannen, vloeit daar ook een oplossing uit voort die enkel de behoeften van die groep beantwoordt. Zet verschillende (diverse) blikken op 1 probleem en je krijgt meer discussie maar ook een rijkere oplossing.

Ellen getuigt meteen dat ze vroeger, als enige vrouw in tech, haar mening al snel omboog naar die van de algemene trend. Ze waren toen met te weinig om “die andere blik” te vertegenwoordigen en bijgevolg de visie te verbreden. Rein vervolgt met te zeggen dat dit inderdaad moeilijk is. Het is onderzocht en bewezen dat er ook vooroordelen zullen blijven heersen over een bepaalde groep als die vertegenwoordigd wordt door minder dan 30%. In dat geval komt er een veralgemeningsdynamiek. Bijvoorbeeld; een vrouw kan niet coderen dus alle vrouwen kunnen niet coderen. Dit effect wordt pas opgeheven als je meer dan 30% van de groep uitmaakt. Dan pas gaan we naar individuen kijken. Het denken in “hokjes” is menselijk en best handig als je 11 miljoen bits aan informatie per seconde moet verwerken. Maar als we die 30% niet halen, is het wel belangrijk ons bewust te zijn van deze dynamieken en opzoek te gaan naar meer rechtvaardige informatie zodat we vermijden dat beslissingen en processen beïnvloed worden door foute vooroordelen.  

De laatste jaren gaat er wél meer aandacht naar het bouwen van futureproof oplossingen en dat in een globale maatschappij die ook heel diverse groepen vertegenwoordigt. We kunnen dus als organisatie niet rond die inclusiviteit omdat de maatschappij dat vraagt en er alleen maar meer naar evolueert.

Deuren openen naar werkgelegenheid

Door de techwereld te verbinden en toegankelijker te maken voor meer diverse groepen, zoals vrouwen, openen er ook economische deuren. De technologiesector blijft er eentje met veel werkgelegenheid en financiële opportuniteiten. We moeten dus de genderkloof in de economie kunnen verkleinen.

2. Hoe? 

Het belang van een netwerk

Door het doen van onderzoek ontdekten de dames van Clusity al snel het belang van een netwerk. Meer en meer vinden mensen hun job via hun netwerk, in plaats van via een jobadvertentie. Daarom is het creëren van een netwerk enorm belangrijk. Daarenboven communiceert Clusity vanuit BLOOM verhalen die vrouwen in tech in de kijker zet om zo te inspireren en te mobiliseren. Via events, nieuwsbrieven en verhalen verbinden ze mensen en zorgen ze voor een netwerk. 

Verbinden vanuit Tech

Veel vrouwen kiezen voor een job in de zorg om mensen te helpen. Als je dan kijkt naar technologie, zou je denken dat deze sector heel wat potentieel bevat om exact dat doel te bereiken. En toch, lijkt het deze verbinding te missen. Het is dus ook een uitdaging om vanuit de techwereld meer te verbinden met andere groepen door het potentieel van hun behoeften en vragen te belichten.

Awareness creëren rond inclusiviteit

De missie van Clusity is vooral ook om organisaties te doen stilstaan bij de eigen inclusiviteit. De representatie van vrouwen in hun de eigen (IT) organisatie en het zien van verbetering op dat vlak. Dat eerste bewustzijn is een belangrijke stap.

Zorg als organisatie voor beloning

Eens je als organisatie diverse doelgroepen bereikt hebt, zorg dan je ze kan aantrekken om in te stromen en dat je ze kan houden. Daarvoor moet je zorgen dat medewerkers zich goed en welkom voelen in je organisatie. Denk dus eens na over je ‘employee experience’. Wat onderneem je als onboarding, eindejaarskado, eventhapjes, … naar je medewerkers en is dit inclusief? Is er een mogelijkheid om dit meer inclusief te maken of, om dit zelfs te personaliseren? Vb. vegetarische hapjes voorzien i.p.v. enkel vlees, …

De weg naar verankering

Ellen herkent in het verhaal meteen heel wat change opportuniteiten om verder te gaan dan awareness en het verhaal op organisatieniveau ook echt te doen plakken. Bijvoorbeeld het zoeken van ambassadeurs die dat verhaal organisatiebreed mee uitdragen. Het overtuigen via positieve verhalen.

De parallel met Clusity en Changelab

Het is mooi om te zien hoe ChangeLab bezig is met het beïnvloeden van de adoptiecurve (innovator, early majority, late majority, laggards) op organisatieniveau en hoe Clusity datzelfde doet op maatschappelijk niveau.

Voor de beïnvloeding van de curve gebruiken beide organisaties ambassadeurs, inspirerende (bloom) verhalen en vooral, een duidelijke why. De missie moet duidelijk zijn en die wordt gebruikt om ‘awareness’ te creëren bij (IT) organisaties en medewerkers.

Is er bij jou en jouw organisatie ook een belletje gaan rinkelen als het gaat om inclusiviteit in de werkomgeving?

Check https://www.clusity.be/ of mail naar info@clusity.be

Benieuwd hoe we het hier op een zeer gezellige manier over hebben? Luister dan naar aflevering 6 van Radio ChangeLab. Je vindt ons op Spotify.