Het uilenbos, een verhaal over de stappen in het creëren van veranderbereidheid bij je medewerkers


Veranderbereidheid bij de medewerkers, of agility, is erg belangrijk in de komende jaren, daar zijn de meeste bedrijfsleiders het wel over eens.

Maar hoe begin je daar aan?

Wel, ik vertel dat graag aan de hand van een verhaaltje naar het verhaal dat John Kotter, één van de grondleggers van change management en Harvard professor, graag vertelt.

Het gaat over een familie uilen, steenuilen, die al generaties lang aan de rand van een bos in Limburg leven. Ze leven er in harmonie en zijn gelukkig. Tot op een dag één van de uilen, Fred, helemaal tot aan de andere kant van het bos vliegt. Daar ziet hij allemaal grote machines staan en mensen zijn er druk in de weer.

Fred vliegt enkele dagen na elkaar naar die kant van het bos, om zeker te zijn wat de mensen daar aan het doen zijn. Het bos wordt gerooid. De woonplaats van de uilen komt in gevaar. Nu is Fred een gewone uil, hij is geen leider. Hij kan zelf geen directe actie ondernemen en besluit dus met Alice, één van de leiders te gaan praten.

In eerste instantie gelooft die hem niet, maar dan vliegt hij samen met haar naar de andere kant van het bos om het haar te tonen.

Alice is overtuigd en beloofd om met de rest van de “wijze raad” (zo wordt het overleg van de leiders genoemd bij de steenuilen) te gaan praten. Ook bij hen heerst eerst het ongeloof, maar ze zijn bereid te luisteren naar Fred.

Fred verteld over de graafmachines en dat hij bomen zag omvallen en dat ze dichterbij komen.


Het blijft angstig stil bij zijn toehoorders. Enkel Opperhoofd blijft afzijdig en komt tegen het verhaal van Fred in. Hij gelooft er niks van. Alles is altijd goed gegaan, dat zal nu ook het geval zijn. Alice vraagt hem wat hij gaat doen als er baby-uiltjes sterven en de ouders hem komen vragen waarom hij niks ondernam?

De groep luistert gespannen... Eén lid van de wijze raad stelt voor om een geheime onderzoekscommissie samen te stellen.

Alice zegt dat uitzonderlijke situaties om uitzonderlijke maatregelen vragen en we nu een algemene vergadering moeten bijeenroepen. Paniek breekt uit bij de wijze raad… Fred werd ongerust! Maar dan herinnerde hij zich het verhaal van tante Yvonne dat enkele jaren eerder werd verteld.

Tante Yvonne woonde in een mooie boomgaard in de buurt. Ze had een erg knus nestje. En hoewel ze wist dat de boomgaard oud was en niet meer in gebruik, weigerde ze haar warme nest te verlaten. Hier had ze al haar jongen groot gebracht. Hier kon ze niet vandaan.

Maar op een dag werd de boom gehakt, midden van de dag, toen tante Yvonne in een diepe slaap was. Ze heeft het nooit geweten…

Fred vertelt dit oude verhaal aan de wijze raad.

Eindelijk zijn ze overtuigd, er wordt een algemene vergadering bijeengeroepen.

Stap 1

  • Fred vertelt zijn verhaal.

  • De uilen familie is diep ongerust.

  • Ze stellen een team samen die een oplossing moet zoeken.

  • Iedereen in dat team heeft een eigen karakter en achtergrond.

Stap 2

Ze bespreken verschillende scenario’s en bestuderen het leven van andere dieren rondom hen. Hoe leven de reeën en de vossen, hebben de everzwijnen een vaste slaapplek?

Ook het scenario die hen het meeste angst inboezemt: Kunnen ze meer “nomaden” worden? En bijvoorbeeld regelmatig wisselen van bos en woonplaats?

Zo werken ze een visie uit voor de nieuwe toekomst.

Stap 3

Er volgt een 2e algemene vergadering, waarin het team hun bevindingen vertellen.

Hoewel hun speech sterk was, was de menigte niet helemaal overtuigd. Ze moesten hun boodschap regelmatig brengen.

Stap 4

Dat werkte wel, meer uilen kwamen met ideeën en plannen of boden aan om mee te helpen met de lange nachtelijke zoektocht-vluchten.

Maar de koppige tegenstanders werkten op de moed van iedereen en de uilen die ‘snachts vlogen op zoek naar nieuwe bossen, hadden niet genoeg tijd om voldoende te eten. En voedsel was nodig om sterk genoeg te zijn voor de lange vluchten.

De wijze raad kwam met een idee. De uilenscholen organiseerden een groot feest voor de helden die op verkenning gingen ‘snachts; ze zouden een muziek en dansoptreden organiseren en een vlooienmarkt.

Elke uil die kwam kijken moest 2 muizen inkom betalen. Die muizen werden aan de verkenners gegeven, zodat die de volle nacht konden vliegen en geen tijd meer verloren met het zoeken van eten. Ze laten alle uilen hun steentje bijdragen.

Stap 5

De verkenners gaan op verkenning en tegen de tijd dat ze terug komen kan het feest voor hun helden losbarsten! En ze komen allemaal terug!

Stap 6

Het feest geeft een nieuw impuls. Meer uilen geraken overtuigd van het nut van de nachtelijke verkenningsvluchten. En ze vinden uiteindelijk een nieuwe bos. Ze kunnen verhuizen. Natuurlijk komen ze nog enkele obstakels tegen in de maanden die volgden in hun “nieuwe leven” maar niks onoverkomelijks. Uiteindelijk verhuizen ze nog een keer naar een nog groter en beter bos.

Stap 7

En hoewel ze best wat hindernissen onderweg mee maakten, leven ze generaties lang in het nieuwe bos, lang en gelukkig!

Stap 8

Hoewel dit een misschien wat eenvoudig verhaaltje is, zie je veel gelijkenissen met de bedrijfswereld. Niet alleen bossen verdwijnen sneller en sneller; bedrijven worden ook meer en meer geconfronteerd met veranderingen. Ze verwachten ook van hun medewerkers dat ze daarin meegaan, dat ze “agile” zijn of “verander-bereid”.

Bedrijven werken daarvoor hun “digitale strategie” uit en kiezen daar de bijhorende tools voor. Ze gaan hun systemen en tools in de cloud zetten, ze gaan eender waar samenwerken op projecten via nieuwe collaboration tools, ze doorbreken de vertikale silo’s en gaan meer ‘agile’ werken.

Maar de medewerkers zijn in dit verhaal cruciaal. Ze hebben zeer veel macht in het welslagen van die projecten. Ze kunnen de tool niet gebruiken of zelfs sabotteren. Ze kunnen ziek worden of ontslag nemen.

Deze 8 stappen die Kotter definieerde, kunnen voor je bedrijf het verschil maken tussen een succesvol project of niet:

  1. Creëer de noodzaak

  2. Stel een team samen