Wanneer de kantoorpoorten weer open gaan

Updated: May 18, 2020

Self-assessment – de eerste stap naar een strategisch voordeel


Een grote maatschappelijke verandering


Let’s face it, COVID-19 en alle gevolgen van dien hebben een enorme impact op onze maatschappij. Het leven van de meerderheid van de mensen om niet te zeggen allen, is grondig door elkaar geschud. En dat is wellicht de grootste verandering die we ooit op zo’n korte termijn hebben moeten doormaken. Maar wat is een verandering eigenlijk en hoe verloopt een veranderingsproces?


Met het mondjesmaat aflopen van de COVID19 maatregelen, komt elk bedrijf ook voor keuzes te staan. Het maken van de juiste keuzes is van vitaal belang om met een strategisch voordeel uit de crisis te komen.


Prosci Adkar – het verandermodel


We leren uit PROSCI Adkar, de leidende theorie wat betreft change management, dat een veranderingsproces uit verschillende stadia bestaat. Om van een succesvolle verandering te spreken zijn er verschillende fases die elk individu doorloopt:


  • A : De eerste stap is dat je je bewust wordt van de noodzaak om te veranderen (awareness). Je begrijpt wààrom de verandering plaats vindt, en ook: waarom nù precies (burning platform).

  • D : Het begrijpen van het kader waarbinnen de verandering speelt is één ding, maar in welke mate heb ik als individu de wens om de vooropgestelde verandering te ondersteunen (desire)? Vaak gaat deze beslissing gepaard met het feit dat mensen inzien wat de meerwaarde van een verandering voor hen persoonlijk kan betekenen. Wanneer ik zelf ook wil veranderen is de tweede stap in het veranderingsproces genomen.

  • K : Vervolgens moet je de nodige kennis verwerven om te kunnen veranderen (knowledge). Beschik ik over de juiste theoretische kennis om me de verandering eigen te maken? Zo kan iemand bijvoorbeeld weten hoe een nieuw computerprogramma om mails te versturen werkt.

  • A : Aansluitend bij kennis moet je jezelf de vraag stellen of je in de mogelijkheid bent om te kunnen veranderen (ability)? Hierbij gaat het meer over de praktische belemmeringen, psychologische blokkades, intellectuele capaciteiten, gedragsvaardigheden en beschikbare tijd om de eerder geleerde theorie om te zetten in de praktijk. In bovenstaand voorbeeld wil dit bijvoorbeeld zeggen dat de persoon in kwestie de beschikking heeft over een computer met de nodige software.