AI en de kracht van mensen

In een tijdperk waarin kunstmatige intelligentie (AI) steeds prominenter wordt in bedrijfsprocessen, is het essentieel om de evolutie van deze technologie te erkennen en de eindeloze mogelijkheden die het met zich meebrengt te begrijpen. Maar te midden van deze ontwikkelingen rijst de belangrijke vraag: wat betekent dit voor ons als mensen en medewerkers binnen organisaties?

In deze blog kijken we verder dan de technologische mogelijkheden van AI, en leggen we de nadruk op de kracht van de mens in dit AI-verhaal.

De opkomst van AI laat zien dat het cruciaal is dat technologie en menselijke vaardigheden elkaar versterken. Terwijl AI ongetwijfeld efficiëntie en innovatie kan stimuleren, blijft de menselijke inbreng onvervangbaar als het gaat om nieuwsgierigheid, empathie, intuïtie en ethische besluitvorming.

We verwijzen hiervoor graag naar de wet van Maier E= K x A (Effectiviteit is kwaliteit maal acceptatie).

Deze formule stelt dat effectiviteit afhangt van de kwaliteit van je beslissing of tool vermenigvuldigd met de acceptatie ervan. Dat klinkt vanzelfsprekend; maar dat wil ook zeggen dat hoe innovatief of hoogwaardig een oplossing ook is, als deze niet wordt geaccepteerd door de mensen die ermee moeten werken, de effectiviteit ervan aanzienlijk zal belemmerd worden.

Succesvol implementeren

Het succesvol implementeren van AI binnen je organisatie vereist meer dan alleen technische expertise; het vraagt om een holistische benadering waarbij het menselijke aspect centraal staat. Het is cruciaal om een globale aanpak te hanteren, waarin leiderschap, systemen, structuur en cultuur worden geïntegreerd om acceptatie te bevorderen. Het is van groot belang om te beseffen dat AI niet slechts een implementatie van IT-tools is, maar veeleer een verandering in de manier waarop we werken en beslissingen nemen.

In de wet van Maier is het de factor acceptatie waar we als changemanager de meeste aandacht voor hebben. 

Belangrijk in de aanpak om acceptatie te vergroten, is het actief betrekken van je medewerkers bij het proces. Door hun kracht en expertise in te zetten, verbeteren we niet alleen de kwaliteit van AI-projecten, maar verhogen we ook de acceptatie ervan. Het benadrukken van het belang van medewerkers in dit AI-verhaal is essentieel, aangezien zij de drijvende kracht zijn achter de effectiviteit binnen de organisatie. Door medewerkers goed voor te bereiden en hun steun te winnen, kunnen AI-tools, zoals bijvoorbeeld Co-Pilot, effectiever worden geïmplementeerd en geïntegreerd in de organisatiecultuur.

Hoe je organisatie meenemen? 

De gehele organisatie meenemen in dit nieuwe verhaal vraagt om een aantal belangrijke vuistregels die je van in het begin in je projectplan dient op te nemen. We lijsten ze even voor je op:

  1. Het begint met een duidelijke ‘waarom’, die de bedrijfsstrategie ondersteunt en specifiek is. Een vage waarom zal de weerstand enkel vergroten en uitmonden in het stilvallen van de AI-implementatie.
  2. Zorg dat medewerkers de meerwaarde inzien van AI binnen je organisatie. Betrek je medewerkers in de governance en laat ze mee het kader bepalen waarin binnen je organisatie gebruik wordt gemaakt van AI.
  3. Medewerkers die de nodige kennis kunnen verwerven om met deze AI-tools om te gaan om ermee te kunnen werken is een essentieel aspect. Leid je medewerkers op en zorg dat er training/webinars/opleiding voorhanden is.
  4. Voorzie mogelijkheden om je mensen met AI te laten werken. Zorg voor een veilige omgeving waarbinnen ze kunnen experimenteren met AI-tools.
  5. Zorg ervoor dat het gebruik van AI blijvend gestimuleerd wordt door de organisatie. Organiseer op regelmatige basis sessies waarin mensen kunnen kennismaken met de nieuwigheden.

Wil jij ook de menselijke kracht in AI maximaal benutten? Volg dan deze 5 vuistregels opdat je de acceptatie binnen je organisatie kan verhogen.